Archiwum Transmisji

19.12.2019
09:00 - 11:04   XVI Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard NIE
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz NIE
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2026,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.a odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026, (druk 108),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.f głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.a odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 109),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.f głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 117).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2020 rok; ( druk 115)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.2) powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 116);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk 118);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.4) pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2018, (druk 120.);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.5) uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX.60.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, .(druk 121);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.6) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (druk 119);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.7) zmiany uchwały nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, .(druk 122);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Wręczenie Panu Ryszardowi Majowi Międzynarodowego Certyfikatu Jakości „Primus Nominatus” oraz tytułu Menedżer Jakości.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat