Archiwum Transmisji

29.12.2021
11:00 - 12:50   XXXV Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu XXXIV.2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2022 rok; ( druk 237);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024; ( druk 238);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk 240);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, (druk 241);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2022-2028,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2022-2028, (druk 235),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2022-2028.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 236),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: f głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 239).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat