Archiwum Transmisji

16.05.2019
12:55 - 15:25   VII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian TAK
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard TAK
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin NIE
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołów nr V.2019 i VI.2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja Roczna Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja Roczna Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Informacja w zakresie podejmowanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz działań organizacyjno-zarządczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w okresie 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Zielonogórskiego na 2018 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13.Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Przerwa
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwał w sprawie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 42);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 43);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 51);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zawarcia porozumienia z gminą Czerwieńsk dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk technikum, (druk 44);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 45);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 46);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 47);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 48);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) przekazania Gminie Sulechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego dróg powiatowych nr 1201F, 3801F, 3803F, 1187F, 1208F, (druk 49);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10)wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Sulechów (druk 50);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zamknięcie VII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat