Archiwum Transmisji

30.08.2019
11:00 - 12:25   XI Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 17
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty NIE
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz NIE
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr IX.2019 i nr X.2018
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1) opinia Komisji Rewizyjnej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, (druk 72).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (3/5 ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, (druk 72). [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (3/5 ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10.1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, (druk 73)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.2) zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego (druk 77)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.3) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności zmiany uchwały nr III.18.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (druk 78)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 76);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 75);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 74).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. 7) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat